ماشین سازی کوشش ماشین آذر

محصولات شرکت کوشش ماشین آذر شامل موارد زیر می باشد

  • دستگاه ردیف کن بطری PET
  • دستگاه پرکن مایعات رقیق تری بلوک (آب آشامیدنی و معدنی، آب میوه، شیر، دوغ و ….
  • دستگاه لیبل زن OPP
  • دستگاه شرینک اوورلپ
  • دستگاه لیبل زن OPP
  • دستگاه کانوایر بادی (AIR CONVEYOR)
  • دستگاه ریل خازنی
  • دستگاه پرکن سیلندر و پیستونی